მომსახურების ფასები

ერთჯერადი ვიზიტი

20 ლარი/დღე

სივრცე 24 საათით

უფასო Wi-Fi

უფასო ჩაი/ყავა

პრინტერი

ასისტენტის მომსახურება

ნებისმიერ სივრცეში განთავსება

სივრცის წევრობა

120 ლარი/თვე

24/7-ზე სამუშაო სივრცე

უფასო შეხვედრების ოთახი თვეში 5 საათით

უფასო Wi-Fi

უფასო ჩაი/ყავა

პრინტერი

ასისტენტის მომსახურება

ნებისმიერ სივრცეში განთავსება

შეხვედრების ოთახის დაჯავშნა

20 ლარი/საათი

სივრცე 8 ადამიანისთვის

პროექტორი და ეკრანი

დაფა და მარკერები

ჩაი/ყავა

უფასო Wi-fi

პრინტერი

ასისტენტის მომსახურება