მენტორები

გიორგი ბურდული

კომპეტენციის სფერო: ლიდერობა, მენეჯმენტი, კონსალტინგი

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით : 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება: ჯორჯიან პროგრეს გრუპი -თავმჯდომარე 2015 წლიდან, Adjara Group Hospitality - ბიზნესის განვითარების დირექტორი 2015 წლიდან, საქართველოს უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორი 2015 წლიდან, აზიის განვითარების ბანკი - პროექტის გენერალური მენეჯერი 2014 წელს, საკონსულტაციო კომპანია PMCG - მთავარი კონსულტანტი 2014 წლის განმავლობაში, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 2007-2014 წლები - სამი სხვადასხვა დეპარტამენტის უფროსი - ანალიტიკური, საგარეო უერთიერთობების, სამდივნო.
დამატებითი ინფორმაცია მენტორის შესახებ : ლიდერობა, მომავლის ადამიანები, ინდუსტრიები და ტექნოლოგიები, განათლება და მეცნიერება.