მენტორები

გიორგი ასტამაძე

კომპეტენციის სფერო: ბიზნეს პროექტის შედგენა - ფინანსების დაგეგმვა, ანალიზი და კონტროლი - პროექტის სწორად პრეზენტაცია მიზნობრივ სეგმენტთან (კომიტეტთან, ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, ფონდებთან, სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო საგრანტო პროექტებზე და ა.შ).

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით : 8 წელი გაყიდვებისა და მომსახურების სფეროში - 4 წელი საბანკო-საფინანსო სფეროში საკრედიტო მიმართულებით - 3 წელი ბიზნეს დაკრედიტების, პროქტების ანალიტიკის, ფინანსური ანალიზის სფეროში, აქედან 2 წელი სს თიბისი ბანკში (2015 წლიდან 2017 წლის ივნისამდე) მიკრო ბიზნეს პროექტების მიმართულებით (20 000 ლარიდან - 500 000 ლარამდე პროექტები), ბოლო 1 წელია ვმუშაობ სს ბაზის ბანკში მცირე და საშუალო (SME) ბიზნეს სესხების უფროსი ექსპერტის პოზიციაზე, სადაც მყავს დაქვემდებარებული ჯგუფი, ხოლო ვამუშავებ პროექტებს 50 000 აშშ დოლარიდან 1 500 000 აშშ დოლარამდე