მენტორები

ალექსი ამნიაშვილი

კომპეტენციის სფერო: Web Developer, ASP.NET MVC, teaching of programming

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით: saba.com.ge, geolab.edu.ge