მენტორები

ალექსანდრე ცინცაძე

კომპეტენციის სფერო: მენეჯმენტი, ფინანსები, სტარტაპები.

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით: მუშაობის 12 წლიანი გამოცდილება ტოპ მენეჯმენტში, ( General management, finance) 3 წლიანი გამოცდილება ბიზნეს კონსალტინგში, მოქმედი 4 სტარტაპი.