მენტორები

ნინო ჯინჯოლავა

კომპეტენციის სფერო: ადამიანური რესურსების მართვა, ორგანიზაციული ცვლილებების მართვა, ორგანიზაციული განვითარება.

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით: - საკონსულტაციო კომპანია HR Partners დირექტორი, საერთო ჯამში ორგანიზაციული ცვლილებების და განვითარების მიმართულებით 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.