მენტორები

ნიკა მამულაშვილი

კომპეტენციის სფერო: თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნიკური გადაწყვეტის არქიტექტურა, ღრუბლოვანი პლატფორმები.

სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით: Lemondo / CTO.